Znojmo

Znojmo je město ležící na jihu Moravy rozkládající se vysoko na levém břehu nad řekou Dyjí, 52 km jihozápadně od města Brna. Je to tedy druhé největší město Jihomoravského kraje. Od roku 1960 náleží do Jihomoravského kraje, ve kterém je městem okresním.

cílovým místem milovníků přírody a to zejména zásluhou nově vzniklého Národního parku Podyjí.

Mezi významné památky města patří například radniční věž, znojemské podzemí z 13. – 17. století, původní hrad přestavěný na barokní zámek – dnes expozice Jihomoravského muzea, řada gotických, renezančních i barokních měšťanských domů, kostel sv. Mikuláše, Svatováclavská kaple, Bývalý premonstrátský klášter v Louce s kostelem Nanebevzetí panny Marie a sv. Václava, kostel sv. Alžběty a další. V areálu hradu se nachází hradní rotunda sv. Kateřiny z 12. století se zachovanými románskými nástěnnými malbami z roku 1134 zobrazující přemyslovskou rodovou pověst a podobizny vládnoucích přemyslovských knížat a králů a rovněž podobizny moravských údělných knížat. Rotunda je chráněna jako národní kulturní památka.

Když se vysloví slovo Znojemsko, většina lidí si vybaví víno. To je zde skutečně skvělé a jedinečné. Turisté si zase připomenou neopakovatelnou přírodu Národního parku Podyjí a mnoho cyklostezek, které protkaly celou oblast Znojemska. Milovníkům historie se vybaví významné památky, mezi nimiž nechybí řada i technických. Všechny tyto atributy se dají propojit a promyšlenou kombinací může vzniknou velmi zajímavý program.

Právě díky vínu se na Znojemsko mnoho návštěvníků vrací. Zatímco příroda či historické památky se příliš nemění, víno je každý rok vzhledem ke klimatickým podmínkám trochu jiné. Znojemská vinařská podoblast je ideální pro pěstování bílých vín.