Příběh jako z filmu Pošli to dál…aneb vůle pomáhat je „nakažlivá“.

středa 27. duben 2016 13:16 / napsal Klaudie Kocurová

Chceme se s Vámi podělit o novinku, která má úzkou spojitost se Společenským plesem CHERRY TOUR, který se letos poprvé nesl ve znamení dobročinnosti. Již jsme Vás informovali, že výtěžek z tomboly byl věnován onkologicky nemocné Markétce. Tento nápad zaujal další partnery, kteří věnovali další finanční prostředky. K akci se připojila také starostka Městského Obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Ing. Arch. Liana Janáčková, která na plese věnovala do dražby obraz z vlastní tvorby. Ten se vydražil za úžasných 10.000 Kč. Díky angažovanosti všech zainteresovaných se podařilo získat pro Markétku přes 60.000 Kč. A proč to zmiňujeme? Vůle pomáhat se šíří dál…

Hlavní cenou Společenského plesu CHERRY TOUR byl poukaz na zájezd s cestovní kanceláří CHERRY TOUR v hodnotě 15 000 Kč, který vyhrál pan R. Jurga s manželkou. Ti se rozhodli, že ačkoli byla výhra lákavá, raději by udělali poukazem na dovolenou radost někomu, kdo to potřebuje více. Proto se po dohodě se zaměstnanci cestovní kanceláře CHERRY TOUR dohodli, že věnují svoji výhru rodině Obrových, kteří navštěvují Chorvatsko pravidelně i se svým synem, který je odkázán na invalidní vozík a mořský vzduch mu při jeho zdravotních potížích dočasně napomáhá ke zlepšení zdravotního stavu.

Tímto bychom rádi poděkovali manželům Jurgovým, že nás opět přesvědčili o tom, že jeden dobrý skutek tvoří dobré skutky další a rodině Obrovým přejeme pohodovou rodinnou dovolenou a nezapomenutelné zážitky z chorvatského prostředí.

Vaše CHERRY TOUR