Cestovní pojištění

Cestovní kancelář CHERRY TOUR s.r.o. nabízí pro své klienty možnost cestovního připojištění od Generali pojišťovny a.s. Na výběr je ze dvou produktů:

A, Pojistný produkt EASY – léčebné výlohy

 • léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace                          3 000 000 Kč
 • akutní zubní ošetření                                                                        10 000  Kč
 • přivolání opatrovníka                                                                        50 000 Kč

Varianta A – EASY– 16 Kč/os/den


B, Pojistný produkt UNIVERSAL – s pojištěním pro případ zrušení cesty

 • léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace                          3 000 000 Kč
 • akutní zubní ošetření                                                                       10 000 Kč
 • přivolání opatrovníka                                                                       50 000 Kč
 • úrazové připojištění:

          - trvalé následky úrazu                                                                  500 000 Kč

          - smrt následkem úrazu                                                                500 000 Kč

 

 • osobní věci a zavazadla                                                                     30 000 Kč

           - zpoždění, poškození a ztráta při přepravě                                  5 000 Kč

 

 • odpovědnost za škodu na zdraví jiné osoby                             1 000 000 Kč

  odpovědnost za škodu na majetku jiné                                     1 000 000 Kč

  odpovědnost za škodu za ušlý zisk jiné osoby                              50 000 Kč

   storno cesty před jejím počátkem                         80 % skutečných nákladů max. 20 000 Kč

Varianta B – UNIVERSAL – 30 Kč/os/den 

 

Sazba je platná pro osoby 0-69 let. Osoby starší 70 let přirážka 200%.