"STORNO COVID, aneb cestujte bez obav" Aktuální informace ke koronaviru Aktuální novinky v cestování Autobusem do vinného sklípku Cestovní pojištění Cestuji autem Dokumenty ke stažení Dovolená v Chorvatsku Fotosoutěž - vyhlášení výherců Grupe Historie Istrijského poloostrova Chorvatsko stále v plném proudu Informace k dopravě Informace pro prodejce Istrie - povinná opatření k omezení spotřeby pitné vody Jak hodnotí náš klient Respect Club dovolenou s Cherry? Katalog ke stažení Kemp Zelena Laguna v Poreči - ocenění kvality ADAC Kempy v Chorvatsku Kolektivy Koronavirus nemá rád vysoké teploty, s příchodem teplého počasí ustoupí Křídla dětem - podzimní sbírka LÉTO 2022 již v prodeji ! Luxusní mobilní domy Mapy kempů Modernizace v Zelene Laguně Momentální situace v Chorvatsku Naše společnost Nové krásné terasy v Poreči Nové terasy v Biogradu Novinky v cestování Opći uvjeti Otevírací doba CHERRY TOUR Platby, ceny, slevy, storna Pod křídly andělů Podmínky pro vstup do Chorvatska a návrat do ČR 2022 Poreč - tipy na výlety do okolí Porovnání ubytování Prozatimní uzavření pobočky Recenze ubytování Smještaj Speciální nabídka Společenský ples CHERRY TOUR 2020 Spuštění rezervací na sezónu 2021 Tisková zpráva asociací cestovních kanceláří zákazníkům Types of accommodation Typy ubytování Ukončení sezony Upozornění Uvjeta plaćanja i otkaza Veletrh cestovního ruchu Ostrava Vydávání cestovních dokladů od 1.7.2018 Vyjádření ke koronaviru Výstava DOVOLENÁ 2022

Cestovní pojištění

 

ROZSAH CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ UNIQA pojišťovna a.s.

Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle sjednaného tarifu pojištění a této tabulky:

Vysvětlivky:
L5+ = léčebné výlohy bez storna a pandemie
K5S15+ = léčebné výlohy + storno bez pandemie
K5S15P+ = léčebné výlohy + storno + pandemie

Tarify a pojistné částky

  
Tabulka tarifů a pojistných částek L5+K5S15+  K5S15P+
  35 Kč/ osoba/den 45 Kč/ osoba/den 90 Kč/osoba/den
 Pojištění léčebných výloh       5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
 Akutní zubní ošetření Do výše limitu   léčebných výloh Do výše limitu   léčebných výloh Do výše limitu léčebných výloh
 Pojištění asistenčních služeb 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
 Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb -   max.   plnění 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
 Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:   
 - náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč    5 000 000 Kč
 - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč  5 000 000 Kč
 - náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího   zprostředkování 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - zachraňovací náklady 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
 - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu   letadla nebo autobusu 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému  100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
 - náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 
 Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč
 Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
 Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace   úrazu + nemoc)  150 Kč/den 150 Kč/den 150 Kč/den
 Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí   osoby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
 Připojištění zavazadel 

 15 000 Kč

5000 Kč/ položka v zavazadel 

 15000 Kč

5000 Kč/ položka v zavazadel

 15 000 Kč

5000 Kč/ položka v zavazadel

 Připojištění nebezpečných sportů NE NE NE
 Pojištění náhrady dovolené - 80% max. však do výše PČ  nesjednáno 15 000 Kč 15 000 Kč
 Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše   PČ nesjednáno 15 000 Kč 15 000 Kč
 Připojištění pandemie - náklady na ubytování nesjednáno nesjednáno 10 000 Kč
 Připojištění pandemie - náklady na náhradní dopravu  nesjednáno nesjednáno 10 000 Kč zóna 1 
(Evropa)
 

 

Rozsah pojištění pandemie/ epidemie (označení P)

Pojištění v tarifu P je možné uzavřít pouze jako doplňkové pojištění k tarifu cestovního pojištění obsahující léčebné výlohy a pojištění storno poplatků.

  1. Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény:

  • Preventivní karanténa nařízená oprávněnými místním orgánem

„ Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti  onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění.“

„ Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno a je plněno maximálně do doby ukončení karantény.

  1. Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě

  • Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem

„ Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění.

  • Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické


  1. Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)

  • Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištění osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem a zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.

Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).

 

  • d.  Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o možnost zrušení cesty z důvodu, kdy je pojištěnému v souvislosti s COVID-19 před nástupem cesty nařízena preventivní karanténa zasahující do původně plánovaného termínu cesty. Limitem  pojistného plnění je limit pojištění stornovacích poplatků základního tarifu. 

 

 

Případné pojištění K5S40 s limitem pojistné částky 40 000 Kč/osoba na dotaz v CK.

Ke každému tarifu, který obsahuje pojištění léčebných výloh lze sjednat připojištění pro případ asistence k vozidlu Auto+ s limitem 100 000 Kč dle DPP/Ces/A/20, tarif A+ ve výši 400 Kč/ 1 automobil/ 1 cesta do zahraničí (max. 31 dní).

Dokumenty ke stažení:

Informace o zpracování osobních údajů

Informační dokument o pojistném produktu

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Doplňkové pojistné podmínky pro cestovní pojištění - pojištění rozšířených asistenčních služeb Auto+ 


 


Cestovní pojištění