"STORNO COVID, aneb cestujte bez obav" Aktuální informace ke koronaviru Aktuální novinky v cestování Autobusem do vinného sklípku Cestovní pojištění 2023 Cestuji autem Dárkové poukazy 2023 Dokumenty ke stažení Dovolená v Chorvatsku FIRST MINUTE slevy pokračují Fotosoutěž - vyhlášení výherců Grupe Historie Istrijského poloostrova Chorvatsko od 01.01.2023 v Eurozóně Chorvatsko součástí Schengenu Chorvatsko stále v plném proudu Informace k dopravě Informace pro prodejce Istrie - povinná opatření k omezení spotřeby pitné vody Jak hodnotí náš klient Respect Club dovolenou s Cherry? Katalog ke stažení Kemp Zelena Laguna v Poreči - ocenění kvality ADAC Kempy v Chorvatsku Kolektivy Koronavirus nemá rád vysoké teploty, s příchodem teplého počasí ustoupí Křídla dětem - podzimní sbírka LÉTO 2022 již v prodeji ! Luxusní mobilní domy Mapy kempů Modernizace v Zelene Laguně Momentální situace v Chorvatsku Naše společnost Nové krásné terasy v Poreči Nové terasy v Biogradu Novinky v cestování Opći uvjeti Otevírací doba CHERRY TOUR Platby, ceny, slevy, storna Pod křídly andělů Podmínky pro vstup do Chorvatska a návrat do ČR 2022 Poreč - tipy na výlety do okolí Porovnání ubytování Prozatimní uzavření pobočky Recenze ubytování Smještaj Speciální nabídka Společenský ples CHERRY TOUR 2020 Spuštění rezervací na sezónu 2021 Tisková zpráva asociací cestovních kanceláří zákazníkům TOP FIRST MINUTE do 30.11.2022 Types of accommodation Typy ubytování Ukončení sezony Upozornění Uvjeta plaćanja i otkaza Veletrh cestovního ruchu Ostrava Vydávání cestovních dokladů od 1.7.2018 Vyjádření ke koronaviru Výstava DOVOLENÁ 2022

Cestovní pojištění 2023


Cestovní kancelář CHERRY TOUR s.r.o. má ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Ke všem zájezdům a pobytům nabízí cestovní kancelář cestovní pojištění od společnosti UNIQA pojišťovna, a.s., IČ: 49240480, se sídlem Evropská 136, 160 12  Praha 6 (dále jen "pojistitel"). Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem zájezdu či pobytu (dále jen "pojištěný") a pojistitelem na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 1360500493 (dále jen "pojistná smlouva") uzavřené mezi pojistitelem a cestovní kanceláří. Cestovní pojištění sjednané touto rámcovou smlouvou se řídí zákonem o pojišťovnictví a ostatními obecně závaznými právními předpisy, pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces20 (dále jen "pojistné podmínky") a ustanoveními této rámcové smlouvy. Cestovní kancelář je oprávněna poskytovat cestovní pojištění pojistitele pouze jako doplňkovou službu k jím poskytované cestovní službě, nikoli samostatně.  

ROZSAH CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ UNIQA pojišťovna a.s.

Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle sjednaného tarifu pojištění a této tabulky:

Vysvětlivky:
L5+ = léčebné výlohy bez storna
K5S20+ = léčebné výlohy + storno do 20 000 Kč
K5S45+ = léčebné výlohy + storno do 45 000 Kč

Tarify a pojistné částky

  
Tabulka tarifů a pojistných částek L5+K5S20+  K5S45+
  35 Kč/ osoba/den 50 Kč/ osoba/den 65 Kč/osoba/den
 Pojištění léčebných výloh       5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
 Akutní zubní ošetření Do výše limitu   léčebných výloh Do výše limitu   léčebných výloh Do výše limitu léčebných výloh
 Pojištění asistenčních služeb 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
 Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb -   max.   plnění 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
 Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:   
 - náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč    5 000 000 Kč
 - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč  5 000 000 Kč
 - náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího   zprostředkování 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - zachraňovací náklady 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
 - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu   letadla nebo autobusu 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému  100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
 - náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 
 Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč
 Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
 Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace   úrazu + nemoc)  150 Kč/den 150 Kč/den 150 Kč/den
 Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí   osoby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
 Připojištění zavazadel 

 15 000 Kč

5000 Kč/ položka v zavazadel 

 15000 Kč

5000 Kč/ položka v zavazadel

 15 000 Kč

5000 Kč/ položka v zavazadel

 Připojištění nebezpečných sportů NE NE NE
 Připojištění zimních sportů ANO ANO NE
 Pojištění náhrady dovolené - 80% max. však do výše PČ nesjednáno 20 000 Kč 45 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše PČ
 nesjednáno 20 000 Kč 45 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků z důvodu terorismu - 80% max. však do výše PČ nesjednáno nesjednáno nesjednáno
 

Pojistitel uhradí v případě povinného umístění pojištěného do karantény v zahraničí náklady na ubytování až do výše 2500 Kč na jednu osobu a jeden den. Maximálně však 30 000 Kč. Zároveň uhradí náklady na návrat po ukončení nařízené karantény až do výše 20 000 Kč na jednu osobu.

Pojistnou událostí z pojištění stornovacích poplatků je také také preventivní karanténa pojištěného, v souvislosti s COVID-19 (příp. jinou pandemií), která mu byla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví před nástupem cesty, a která zasahuje do původně plánovaného termínu cesty. Uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.  

Ke každému tarifu, který obsahuje pojištění léčebných výloh lze sjednat připojištění pro případ asistence k vozidlu Auto+ s limitem 100 000 Kč dle DPP/Ces/A/20, tarif A+ ve výši 400 Kč/ 1 automobil/ 1 cesta do zahraničí (max. 31 dní).

Dokumenty ke stažení:

Informace o zpracování osobních údajů

Informační dokument o pojistném produktu

Informační dokument - rozšířené pojištění asistenčních služeb Auto+

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Doplňkové pojistné podmínky pro cestovní pojištění - pojištění rozšířených asistenčních služeb Auto+