Cestovní pojištění

 

Cestovní kancelář CHERRY TOUR s.r.o. nabízí pro své klienty možnost cestovního připojištění od Generali Česká pojišťovna. Na výběr je ze dvou produktů:

A, Pojistný produkt EASY – léčebné výlohy

 • léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace                               3 000 000 Kč
 • akutní zubní ošetření                                                                              10 000 Kč
 • přivolání opatrovníka                                                                              50 000 Kč

Varianta A – EASY– 16 Kč/os/den 


B, Pojistný produkt UNIVERSAL – s pojištěním pro případ zrušení cesty

 • léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace                               3 000 000 Kč
 • akutní zubní ošetření                                                                              10 000 Kč
 • přivolání opatrovníka                                                                              50 000 Kč
 • úrazové připojištění: (trvalé následky úrazu 500 000 Kč, smrt následkem úrazu 500 000 Kč)
 • osobní věci a zavazadla 30 000 Kč: (zpoždění, poškození a ztráta při přepravě 5 000 Kč)
 • odpovědnost za škodu na zdraví jiné osoby                                  1 000 000 Kč
 • odpovědnost za škodu na majetku jiné                                          1 000 000 Kč
 • odpovědnost za škodu za ušlý zisk jiné osoby                                   50 000 Kč
 • storno cesty před jejím počátkem 80 % skutečných nákladů max. 20 000 Kč

Varianta B – UNIVERSAL – 30 Kč/os/den 

Sazba je platná pro osoby 0-69 let. Osoby starší 70 let přirážka 200%.

Související dokumenty ke stažení: 

Všeobecné podmínky pojištění Generali a informace o zpracování osobních údajů

Cestovní pojištění Generali - informační dokument o pojistném produktu 

Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP a ZPP CEP 2014/01-02) *

   * S účinností od 1. 6. 2020  se Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPP a ZPP CEP 2014/01-02, VPP CEP 2014/01-02, článek 15 Obecné výluky z pojištění doplňuje o další výluku, která zní následovně: písm. p) Pojištění se nevztahuje na případy, kdy škodní událost nastala v souvislosti se zásahem státní nebo úřední moci.

   * S účinností od 12.10.2020 lze STORNO z důvodu COVID19 nárokovat pouze v případě, že je toto onemocnění diagnostikováno lékařem. Uplatnění pojistné události STORNA z důvodu  nařízení karantény již od tohoto data není možné a je ve výlukách pojišťovny. 

 

 

 

Cestovní pojištění